ŻALUZJE ALUMINIOWE

Lamele aluminiowe o szerokości 16 mm, 25mm, 50mm. Montowane na skrzydle okna, we wnęce szybowej, między szybami, do ściany lub sufitu. Sterowanie: łańcuszkiem i pokrętłem. System posiada mechanizm blokujący sznurek, co pozwala zatrzymać żaluzję na dowolnej wysokości. Montaż inwazyjny lub bezinwazyjny.

Polecamy również żaluzje poziome z kasetą osłaniającą rynnę górną. Standardowe wyposażenie w żyłki boczne, mechanizm samohamujący. Sterownie: obracanie i podnoszenie żaluzji z pomocą łańcuszka  lub obracanie lamel pokrętłem, podnoszenie żaluzji sznurkiem. Montaż inwazyjny we wnęce szybowej.

ŻALUZJE DREWNIANE

Lamele drewniane o szerokości 25 mm lub 50 mm. Montowane we wnęce szybowej, do ściany lub do sufitu. Po podciągnięciu żaluzja zajmuje 1,3 cm na każde 10 cm wysokości żaluzji + 5 cm (rynna górna). Sterowanie: sznurkiem/pokrętłem/elektrycznie. Montaż inwazyjny lub bezinwazyjny.